Missie

FC Zegelsem wil door middel van de voetbalsport IEDEREEN uit FC Zegelsem en nabije omgeving een gezonde en kwalitatief hoogstaande vrijetijdsbesteding aanbieden. De basis hiervoor moet een stevige en goed op elkaar afgestemde organisatie zijn waarbij naast een moderne voetbalopleiding ook het volkse, familiale karakter en voetbalplezier van de kinderen niet uit het oog mag worden verloren. Op deze wijze willen we onze jongeren opleiden zodat ze binnen afzienbare tijd deel kunnen uitmaken van de A-kern.

 

Visie

Inleiding

Voetbal is één van de meeste populaire sporten ter wereld. Alle kinderen trappen in hun jonge leven ooit wel eens op een bal. Er zijn natuurlijk ook kinderen of jongeren die kiezen om voetbal te gaan spelen in een voetbalclub zodat ze meer kunnen leren over deze teamsport. Velen willen namelijk niet alleen voetballen in de tuin, of op de speelplaats maar willen zich in de voetbalsport ook verder ontwikkelen door in recreatief of competitief verband te spelen. FC Zegelsem biedt deze mogelijkheid aan.

Iedereen is welkom!

Elke jongen of meisje uit Zegelsem en de nabije omgeving, die een gezonde interesse toont in de voetbalsport en zich aanmeldt bij ons krijgt een kans om op een plezierige, leerzame en succesvolle manier te leren voetballen. FC Zegelsem  wil er toe bijdragen dat élk kind in de meest optimale mogelijke en veilige omstandigheden kan komen trainen en wedstrijden spelen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Het aanleren van de voetbalsport, en zeker in de jeugdreeksen moet gebeuren in de best mogelijke omstandigheden waarbij vooral bij de jongste het voetbalplezier (= FUN) centraal moet staan . De trainingen moeten daarom worden gegeven onder de  leiding van bekwame, goed opgeleide en vooral gemotiveerde trainers (= FORMATION). Tijdens de opleiding en begeleiding van onze lokale jeugd moeten zij daarvoor niet alleen toezien op de voetbaltechnische, -tactische en –fysische ontwikkeling van de atleet. Als club zijn we het ook verplicht aan onszelf om te waken over het mentale, psychische en opvoedkundige aspect van deze mooie sport. Termen zoals orde, respect (ten opzichte van medespelers, tegenstrevers, trainers, supporters, scheidsrechter, ...), (zelf)discipline, leren verliezen, fair-play, teamgeest, eerlijkheid en vriendschap zijn maar een paar voorbeelden van de ethische normen en waarden die wij als club hoog in het vaandel dragen. Daarnaast hechten wij er ook veel belang aan om een gezond evenwicht te bewaren tussen sport en studie. Succes op school en succes in voetbal gaan vaak hand in hand.

 

Communicatie

We willen in dit totaalpakket ook de rol van de ouders niet uit het oog verliezen. Per slot van rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze club en ons toestemming geven om hun kind bij te staan in hun groei naar volwassenheid. Vandaar dat het van essentieel belang is dat we een open en eerlijke communicatie hanteren op elk niveau. Tijdens gans het opleidingstraject mogen we bovendien absoluut niet uit het oog verliezen dat we een familiale club willen zijn. Eenieder (zowel het kind als de ouder) moeten zich bij FC Zegelsem thuis kunnen voelen zodat ze kunnen meegenieten van een actief verenigingsleven wat zonder enige twijfel de ‘familieband’ binnen de club versterkt.